Bệnh viện Nhi Đồng 1 (TP.HCM) đang trở nên quá tải vì dịch chồng dịch

Dịch chân tay miệng, sởi bùng phát cùng lúc khiến Bệnh viện Nhi Đồng 1 (TP.HCM) đang trở nên quá tải, phải sử dụng căn tin thành buồng bệnh. Theo …

Bệnh viện Nhi Đồng 1 (TP.HCM) đang trở nên quá tải vì dịch chồng dịch Đọc bài »