Bệnh viện Việt Đức (Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức)

Bệnh viện Việt Đức (Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức) là bệnh viện ngoại khoa hàng đầu, là một trong những trung tâm phẫu thuật lớn nhất  tại Việt Nam. Bệnh …

Bệnh viện Việt Đức (Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức) Đọc bài »