Biểu hiện bệnh ngón tay cò súng (ngón tay bật, ngón tay lò xo)

Biểu hiện của bệnh ngón tay cò súng là người bệnh rất khó khăn khi gập ngón tay lại hoặc duỗi thẳng ngón tay ra. Khi người bệnh cố gắng …

Biểu hiện bệnh ngón tay cò súng (ngón tay bật, ngón tay lò xo) Đọc bài »