Trật khớp cổ chân bao lâu thì khỏi ?

Bị trật khớp chân có thể khỏi sau khoảng thời gian từ 2 tuần cho đến 2 tháng. Thời gian điều trị trật khớp cổ chân tùy thuộc vào tình …

Trật khớp cổ chân bao lâu thì khỏi ? Đọc bài »