Quá trình một học sinh giỏi toán thành người loạn thần

Từ một học sinh giỏi Toán, Tuấn trở thành người bị loạn thần. Em phải nghỉ học 3 năm để điều trị bệnh. Gặp mẹ Tuấn, chị đau khổ nói: …

Quá trình một học sinh giỏi toán thành người loạn thần Đọc bài »