Tính BMR – Tỷ lệ trao đổi chất cơ bản của cơ thể

Chỉ số BMR cho ta biết mức năng lượng tối thiểu mà cơ thể chúng ta cần để duy trì các hoạt động bình thường của cơ thể ở trạng …

Tính BMR – Tỷ lệ trao đổi chất cơ bản của cơ thể Đọc bài »