Các con đường lây nhiễm virut viêm gan B

Virus viêm gan B có thể lây nhiễm từ người này sang người khác qua các cong đường: Mẹ truyền sang con, Ðường tình dục, Truyền máu, Dùng chung bơm kim tiêm… …

Các con đường lây nhiễm virut viêm gan B Đọc bài »