Cây ba chạc (Chè đắng, Chè cỏ, Cây dầu dầu)

1. Cây ba chạc có tên khoa học: Euodia lepta (Spreng.) Merr. 2. Họ: Cam (Rutaceae). Cây mọc hoang ở nhiều nơi trong nước ta. 3. Tên khác: Chè đắng. Chè cỏ. Cây …

Cây ba chạc (Chè đắng, Chè cỏ, Cây dầu dầu) Đọc bài »