Cây ba kích (Dây ruột gà)

1. Cây ba kích có tên khoa học: Morinda officinalis How. 2. Họ: Cà phê – Rubiaceae. 3. Tên khác: Dây ruột gà, ba kích thiên, liên châu ba kích, chẩu phóng xì, …

Cây ba kích (Dây ruột gà) Đọc bài »