Cây bách bộ (Dây ba mươi, củ rận trâu, dây dẹt ác)

1. Cây bách bộ có tên khoa học: Stemona tuberosa Lour. 2. Họ: Bách bộ (Stemonaceae) 3. Tên khác: Dây ba mươi, củ rận trâu, dây dẹt ác, sam síp lạc (Tày), mùi …

Cây bách bộ (Dây ba mươi, củ rận trâu, dây dẹt ác) Đọc bài »