Cây bạch chỉ (Hàng châu bạch chỉ)

1. Cây bạch chỉ  có tên khoa học: Angelica dahurica (Fisch.) Benth. et Hook hoặc cây Xuyên bạch chỉ (Angelica anomala Ave-Lall.), 2. Họ: Cần (Apiaceae) 3. Tên khác: Hàng châu bạch chỉ. 4. …

Cây bạch chỉ (Hàng châu bạch chỉ) Đọc bài »