Cây bạch đàn nam

Mô tả: Cây bạch đàn nam cao trung bình khoảng 6m. Lá có phiến hình lọng, nguyên, hình trái xoan hay tam giác, vào cỡ 11 x 9cm (có khi dài …

Cây bạch đàn nam Đọc bài »