Cây bạch đậu khẩu (Cây đậu khấu, viên đậu khấu)

1. Bạch đậu khẩu có tên khoa học: Amomum cardamomum L. 2. Họ: Gừng (Zingiberaceae). 3. Tên khác: Bà khấu, Bạch khấu nhân, Bạch khấu xác, Đa khấu, Đới xác khấu (TQDHĐT.Điển), Đậu …

Cây bạch đậu khẩu (Cây đậu khấu, viên đậu khấu) Đọc bài »