Cây bạch đàn (cây khuynh diệp)

1. Cây bạch đàn (cây khuynh diệp) có tên khoa học: Eucalyptus sp. Loài thường dùng ở nước ta là Bạch đàn trắng (E. camaldulensis  Dehnhardt), Bạch đàn liễu (E. exserta F.V. …

Cây bạch đàn (cây khuynh diệp) Đọc bài »