Đằng sau âm mưu thả bom dịch hạch xuống Mỹ trong Thế chiến 2

Năm 1945, Nhật Bản đã chuẩn bị sẵn sàng cho âm mưu giết người hàng loạt tại Mỹ bằng chiến tranh sinh học, thông qua một chiến dịchmang tên “Hoa …

Đằng sau âm mưu thả bom dịch hạch xuống Mỹ trong Thế chiến 2 Đọc bài »