Ai có thể bị hội chứng ngón tay bật ?

Hỏi: Gần đây tôi thấy ngón tay áp út của tôi bị đau khi tôi duỗi hoặc gập. Tôi tìm hiểu thì thấy triệu chứng đó giống của hội chứng …

Ai có thể bị hội chứng ngón tay bật ? Đọc bài »