Buồng trứng của người phụ nữ có tất cả bao nhiêu tế bào trứng?

Câu hỏi: Buồng trứng của người phụ nữ có tất cả bao nhiêu tế bào trứng? Số lượng đó có tăng thêm không? Trả lời: Buồng trứng của phụ nữ trong …

Buồng trứng của người phụ nữ có tất cả bao nhiêu tế bào trứng? Đọc bài »