Xét nghiệm gì để biết ung thư máu ?

Các xét nghiệm để biết ung thư máu phổ biến nhất là xét nghiệm máu và sinh thiết. Ngoài ra, bác sĩ cũng có thể cần các xét nghiệm hình …

Xét nghiệm gì để biết ung thư máu ? Đọc bài »