Đau họng khi nuốt nước bọt (nước miếng) là bệnh gì?

Gần 2 tháng nay tôi hay có triệu chứng đau họng khi nuốt nước bọt (nước miếng), đau hướng bên phải mỗi khi dùng lưỡi đẩy vào trong, tôi không …

Đau họng khi nuốt nước bọt (nước miếng) là bệnh gì? Đọc bài »