Đi bộ đều đặn giúp sống lâu không? Người béo làm gì để giảm cân?

Câu hỏi 1: “Ở khu phố chúng tôi có một cặp vợ chồng viên chức về hưu tuy đã trên 75 tuổi nhưng vẫn khỏe mạnh. Họ cho biết 10 …

Đi bộ đều đặn giúp sống lâu không? Người béo làm gì để giảm cân? Đọc bài »