Đỏ mặt khi uống rượu. Tại sao?

Câu hỏi: Đỏ mặt khi uống rượu bia là một điều khá phổ biến ở nhiều người ở Việt Nam. Nhiều người chỉ uống một vài hớp rượu là mặt đã đỏ bừng; ở một …

Đỏ mặt khi uống rượu. Tại sao? Đọc bài »