Cây mật nhân (cây bách bệnh)

Cây Mật nhân còn gọi là cây bách bệnh, bá bệnh, hậu phác nam, tho nan (Lào), antongsar, antogung sar (Cămpuchia). Là loại cây mộc, được biết đến là một vị …

Cây mật nhân (cây bách bệnh) Đọc bài »