Con người sẽ có thể biết trước được thời điểm chết

Con người sẽ có thể biết trước được thời điểm chết là điều không xa nữa. Các nhà khoa học ở Mỹ vừa phát hiện ra rằng sự biến thể gen …

Con người sẽ có thể biết trước được thời điểm chết Đọc bài »