UBND TPHCM đặt tên đường Dương Quang Trung theo tên của cố TS. VS Dương Quang Trung

UBND TPHCM vừa có quyết định số 2750/QĐ-UBND về việc đặt tên đường Dương Quang Trung cho hẻm 86 đường Thành Thái, Phường 12, Quận 10 (hẻm 525 đường Sư …

UBND TPHCM đặt tên đường Dương Quang Trung theo tên của cố TS. VS Dương Quang Trung Đọc bài »