Đường nâu có thật sự tốt cho sức khỏe hơn đường trắng?

Do việc sử dụng lượng lớn đường tinh luyện (đường trắng) có thể dẫn đến béo phì, cao huyết áp… nên nhiều người đã chuyển sang sử dụng đường nâu …

Đường nâu có thật sự tốt cho sức khỏe hơn đường trắng? Đọc bài »