Formaldehyde (fooc mon) gây ung thư máu (bệnh máu trắng)

Formaldehyde còn được biết với cái tên Phooc-môn từng gây chấn động dư luận ở Việt Nam một thời gian, khi các cơ quan chức năng phát hiện chất này …

Formaldehyde (fooc mon) gây ung thư máu (bệnh máu trắng) Đọc bài »