Cảnh giác giá đỗ ngâm hóa chất Trung Quốc

Đoàn kiểm tra của Chi cục BVTV Quảng Ngãi đã phát hiện 3/15 cơ sở có sử dụng hóa chất để sản xuất giá đỗ. Có loại hóa chất “bao …

Cảnh giác giá đỗ ngâm hóa chất Trung Quốc Đọc bài »