Giai đoạn nào hình thành giới tính thai nhi? Yếu tố nào quyết định?

Nguyên nhân gì và vào lúc nào thì giới tính thai nhi được quyết định? Để trả lời câu hỏi này, các nhà khoa học đã tiến hành nghiên cứu …

Giai đoạn nào hình thành giới tính thai nhi? Yếu tố nào quyết định? Đọc bài »