Kinh nguyệt là gì vậy?

Câu hỏi: Cháu năm nay 14 tuổi. Xin bác sĩ giải thích giúp cháu Kinh nguyệt là gì ạ? Xin cám ơn bác sĩ Trả lời: Kinh nguyệt là hiện tượng …

Kinh nguyệt là gì vậy? Đọc bài »