Bộ Y tế kêu gọi người khỏi COVID-19 hiến huyết tương điều trị bệnh nhân nặng

Nghiên cứu điều trị bệnh nhân mắc Covid-19 bằng huyết tương của người khỏi vừa được Bộ Y tế phê duyệt, bắt đầu tuyển chọn người hiến. Người bệnh đã …

Bộ Y tế kêu gọi người khỏi COVID-19 hiến huyết tương điều trị bệnh nhân nặng Đọc bài »