Hoa ly (Hoa bách hợp)

1. Hoa ly có tên khoa học: Lilium brownii var. colchester Wils. 2. Họ: Hành (Liliaceae) 3. Tên khác: Hoa bách hợp 4. Mô tả: Hoa ly (Hoa bách hợp) thuộc dạng cây thảo …

Hoa ly (Hoa bách hợp) Đọc bài »