[Infographic] 10 mối đe dọa sức khỏe nhân loại trong năm 2019 (theo WHO)

Dưới đây là danh sách 10 mối đe dọa sức khỏe nhân loại trong năm 2019 theo đánh giá của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO).