Khản tiếng là dấu hiệu của bệnh gì? Điều trị khản tiếng như thế nào?

Khản tiếng (cách gọi khác là khản giọng, khàn tiếng, khan tiếng) là hiện tượng giọng nói bị thay đổi âm sắc với các biểu hiện như tiếng nói rè, …

Khản tiếng là dấu hiệu của bệnh gì? Điều trị khản tiếng như thế nào? Đọc bài »