Triệu chứng khó thở nói lên điều gì trong bệnh tim

Khó thở trong bệnh tim là một triệu chứng phổ biến có giá trị chẩn đoán và tiên lượng bệnh. Ta có thể chia khó thở ra làm ba loại: …

Triệu chứng khó thở nói lên điều gì trong bệnh tim Đọc bài »