Hít khói thuốc lá có bị ảnh hưởng gì không?

Câu hỏi: “Khói thuốc lá có hại cho người xung quanh đến mức nào mà cấm không được hút thuốc nơi công cộng, chỗ làm việc…?”. Trả lời: Từ thập …

Hít khói thuốc lá có bị ảnh hưởng gì không? Đọc bài »