Tại sao Phật tử, nhà sư, thầy chùa khi ăn chay không được ăn tỏi?

Câu hỏi: Tôi được biết người Phật tử (Đạo Phật) khi ăn chay không được ăn tỏi? Tỏi có hại như thế nào mà không được ăn? Trả lời: Theo truyền …

Tại sao Phật tử, nhà sư, thầy chùa khi ăn chay không được ăn tỏi? Đọc bài »