Bạch hạc (Kiến cò, Nam uy linh tiên)

1. Bạch hạc có tên khoa học: Rhinacanthus communis Nees. 2. Họ: Ô rô (Acanthaceae). 3. Tên khác: Kiến cò, Nam uy linh tiên 4. Mô tả: Cây nhỏ mọc thành bụi, cao 1-2m, có rễ …

Bạch hạc (Kiến cò, Nam uy linh tiên) Đọc bài »