Sốt xuất huyết có được tắm không thưa bác sĩ ?

Sốt xuất huyết có được tắm không thưa bác sĩ? Tôi đang bị sốt xuất huyết và đang điều trị bệnh tại nhà. Tôi rất muốn tắm nhưng nhiều người …

Sốt xuất huyết có được tắm không thưa bác sĩ ? Đọc bài »