Cây ba gạc (La phu mộc)

1. Cây ba gạc có tên khoa học: Rauvolfia verticillata (Lour.) Baill. = R. chinensis Hemsl. (Ba gạc); R. vomitoria Afz. (Ba gạc bốn lá); R. cambodiana Pierre (Ba gạc lá …

Cây ba gạc (La phu mộc) Đọc bài »