Lắc vòng có làm teo buồng trứng?

Lắc vòng là môn thể dục phổ biến trên thế giới. Không có cơ sở khoa học nào nói lắc vòng sẽ dẫn đến teo buồng trứng. Bạn nên hiểu …

Lắc vòng có làm teo buồng trứng? Đọc bài »