Lấy chồng làm cảnh có nên không?

Lấy chồng làm cảnh có nên không cô? Chúng cháu đã cưới nhau, trong đêm tân hôn anh ấy mới nói với cháu, anh yêu cháu, anh sẽ làm cho cháu …

Lấy chồng làm cảnh có nên không? Đọc bài »