Cây bạch cập (Liên cập thảo)

1. Cây bạch cập có tên khoa học: Bletilla hyacinthina R. Br. = Bletilla striata (Thunb.) Reichb.f. 2. Họ: Lan (Orchidaceae). 3. Tên khác: Liên cập thảo 4. Mô tả: Cây: Cây thảo sống …

Cây bạch cập (Liên cập thảo) Đọc bài »