Lòng nhân ái: Ám ảnh đôi mắt muốn nổ tung của cháu bé 5 tuổi

Lòng nhân ái – Cháu bé nằm co quắt, nghiêng người về bên phải, lâu lâu lại ré lên tiếng kêu the thé vì đau. Lâu lâu bé đưa tay …

Lòng nhân ái: Ám ảnh đôi mắt muốn nổ tung của cháu bé 5 tuổi Đọc bài »