Lựa chọn giới tính thai: Sự mê tín và cơ sở khoa học

Từ xa xưa, con người đã tìm cách lựa chọn giới tính thai bằng rất nhiều biện pháp mơ hồ, thiếu cơ sở khoa học. Ví dụ như muốn sinh …

Lựa chọn giới tính thai: Sự mê tín và cơ sở khoa học Đọc bài »