Có các dạng người “lưỡng tính” nào? Nguyên nhân gây lưỡng tính?

Câu hỏi: Xin hỏi có các dạng người “lưỡng tính” nào? Nguyên nhân nào gây nên bệnh lưỡng tính? Trả lời: Những người lưỡng tính thực sự – trong cơ thể …

Có các dạng người “lưỡng tính” nào? Nguyên nhân gây lưỡng tính? Đọc bài »