Chẩn đoán hội chứng bàng quang tăng hoạt cần xét nghiệm gì ?

Bàng quang tăng hoạt (hoạt động quá mức của bàng quang) là một thể rối loạn chức năng bàng quang do tăng co thắt cơ bàng quang quá mức gây …

Chẩn đoán hội chứng bàng quang tăng hoạt cần xét nghiệm gì ? Đọc bài »