Tăng acid uric máu và nguy cơ mắc bệnh gút

Hiện nay rất nhiều người, trong đó có nhiều bác sĩ cho rằng cứ tăng acid uric máu là đã bị bệnh gút. Quan niệm này là sai lầm vì …

Tăng acid uric máu và nguy cơ mắc bệnh gút Đọc bài »