Miếng dán môi: Làm đẹp bất chấp sức khỏe

Hiện nay trên thị trường đang xuất hiện một loại sản phẩm làm đẹp là miếng dán môi với những lời quảng cáo rất hấp dẫn: Chỉ sau 20 phút …

Miếng dán môi: Làm đẹp bất chấp sức khỏe Đọc bài »