Miệng đắng, miệng nhạt,… nói lên điều gì của sức khỏe?

Miệng đắng, miệng nhạt,… có thể là dấu hiệu mắc một bệnh nào đó. Lưỡi là cơ quan giúp cơ thể nếm đủ các vị chua, ngọt, đắng, mặn, cay, dựa …

Miệng đắng, miệng nhạt,… nói lên điều gì của sức khỏe? Đọc bài »