Tính GFR – Tính mức lọc máu cầu thận

Chỉ số GFR là thông số quan trọng để xác định chức năng thận. Tính GFR – Tính mức lọc máu cầu thận là một cách tính để xem chức năng …

Tính GFR – Tính mức lọc máu cầu thận Đọc bài »